Postanowienia powinny być S.M.A.R.T.

Utarło się przekonanie, że stary rok to jedno, a teraz gruba kreska i jest nowy… 

W związku z tym bardzo często postanawiamy być lepsi, chudsi, zdrowsi, piękniejsi. Postanowienia są, ale ostatecznie niewielu udaje się dotrzymać rygoru, który jest potrzebny, aby uzyskać wytyczone cele. Według badań statystycznych miliony Polaków postanawiają zmienić swoje nawyki, ale tylko garstce z nich udaje się zrealizować zamierzony cel. Zdecydowana większość „odpada” po 3 miesiącach, gdy jest zmęczona wyrzeczeniami, a osiągnięte efekty nie są wystarczające dla podtrzymania motywacji. 
W biznesie funkcjonuje narzędzie, które pomaga osiągnąć sukces. Jest to metoda formułowania celów S.M.A.R.T. (od ang. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) Smart = Sprytny:

  1. Skonkretyzowany (ang. Specific): niepowodzenie wynika często z braku dokładnie sprecyzowanego celu. 
  2. Mierzalny (ang. Measurable): powinniśmy wyznaczać etapy kontrolne, aby mieć punkty kontrolne sprawdzające, czy wszystko działa.
  3. Osiągalny (ang. Achievable): postawmy sobie za zadanie skonfrontować nasze marzenia z rzeczywistością.
  4. Istotny (ang. Relevant): zastanów się ile dla Ciebie znaczy osiągnięcie Twojego celu oraz jakie korzyści uzyskasz długoplanowo z jego osiągnięcia.

Określony w czasie (ang. Time-bound): cel powinien być umiejscowiony w czasie. Pozwala to na komfort psychiczny i kontrole osiągnięć, a jeżeli nie idzie po Twojej myśli, daje szansę na poprawki.

I na koniec warto wspomnieć o tym, jak podnosić motywację do ćwiczeń. Jednym ze sposobów jest znalezienia partnera do ćwiczeń. Najlepiej takiego, który ma podobne cele. Wtedy, gdy zdarzy się chwila zwątpienia, z pewnością pojawi się myśl, że nie chcesz zawieść tej drugiej osoby. Oczywiście jest jeszcze jedna bardzo skuteczna metoda motywacji – trener personalny. Niewygodnie jest odmawiać umówionych treningów i wymyślać wymówki. Dodatkowo ważna jest w tej sytuacji motywacja finansowa, bo gdy zaangażowałeś/aś się swoim czasem i pieniędzmi to bardziej Ci zależy, aby nie były one stracone. Poza tym praca z trenerem pozwala na efektywniejsze wykorzystanie Twojego czasu, ponieważ profesjonalista wie jakie ćwiczenia będą najodpowiedniejsze dla Ciebie. Trener dopilnuje, aby były dobrze wykonane i zmotywuje Cię, gdy będziesz ćwiczył. 
W kolejnych artykułach będziemy rozwijać powyższe myśli, aby było Wam łatwiej zrealizować swoje noworoczne postanowienia. 


Pozdrawiam trener Hanna Zembrzuska